Giỏ hàng
Collection Horizontal Image
Thương hiệu
Khoảng giá

Máy làm đá viên

Máy làm đá 1000kg
187,053,000₫
Mã SP: FRM1000SN
Máy làm đá 1000kg
225,193,000₫
MSP: FRM1000SH
Máy làm đá 100kg
42,500,000₫
Mã SP: FRM100CN
Máy làm đá 100kg
55,315,000₫
Mã SP: FRM100CH
Máy làm đá 115kg
63,075,000₫
Mã SP: FRM115CH
Máy làm đá 130kg
57,621,000₫
Mã SP: FRM130SN
Máy làm đá 130kg
51,237,000₫
Mã SP: FRM130CN
Máy làm đá 140kg
80,480,000₫
Mã SP: FRM140SH
Máy làm đá 160kg
67,524,000₫
Mã SP: FRM160SN
Máy làm đá 180kg
83,834,000₫
Mã SP: FRM180SH
Giá cả hợp lý Giá cả hợp lý
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng
Vận chuyển nhanh chóng Vận chuyển nhanh chóng
Bảo mật thông tin Bảo mật thông tin
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube Zalo TOP